©2014-2018, CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 11, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0263 852 551; Fax: 0263 852 595